Krok SIÓDMY

TEMATYKA ZAJĘĆ

Jak łączyć wszystko ze wszystkim (co już znamy)?

DO OBEJRZENIA

Niebawem