Krok SIÓDMY

TEMATYKA ZAJĘĆ

Jak łączyć wszystko ze wszystkim (co już znamy)? Jak przerywać (co się da) bez utraty płynności?

DO OBEJRZENIA

Niebawem