Zobacz: MILONGUERO (STYL TANGA)

Ilustracje do Rozdziału 2. Tango jako taniec Przewodnika Tango - Twoja nowa pasja

Vid.1. Tango w stylu milonguero. Oscar i Mary Ann Casas, 2007.
Vid.2. postawa i objęcie w tangu milonguero. Objaśnienie jednego ze spotykanych podejść (Tete Rusconi, hiszp., z tłumaczeniem na angielski). Pedro Alberto "Tete" Rusconi (1936-2010) był prawdziwym porteño, znaczącym tancerzem i nauczycielem tanga.

UWAGA: Styl milongero odnosi się nie tylko do tanga, ale także to tangowalca! Zobacz niżej. (Zob. też: Tangovals (taniec)

Vid.3. Tangowalc w stylu milonguero. Wyk.: Silvia Tonelli i Claudio Ruberti do "Quien serà?", Donato. 2010.

Salon vs. Milonguero

Vid.4. O pochodzeniu i rozwoju obu grup stylistycznych mówi Osvaldo Natucci (2011).