Ilustracje muzyczne do Rozdziału 3

3.1.1. GUARDIA VIEJA: początki tanga 

Posłuchaj

3.1.2. GUARDIA NUEVA: po 1920 roku

Posłuchaj

3.1.3. ZŁOTA ERA TANGA, 1935-1955 

Posłuchaj

3.1.4. DARK ERA; UPADEK TANECZNEGO TANGA I NARODZINY NUEVO, 1956-1982 

Posłuchaj

3.1.5. RENESANS TANGA ORAZ NARODZINY NEOTANGO: od 1983 r. 

[1] Znów tradycyjnie

Posłuchaj

[2] NOWE NURTY I FORMY 

Posłuchaj (supergrupy electrotango / neotango)

[3] NIETANGO 

Posłuchaj (nietango: utwory muzyki popularnej nie komponowane z myślą o tangu, do których tańczy się tango.)

3.2. TANGA, KTÓRE TAŃCZYMY RZADKO LUB WCALE 

Posłuchaj 

3.3. TANGO POZA  ARGENTYNĄ: URUGWAJ 

Posłuchaj 

3.4. TANGO POZA  ARGENTYNĄ: POLSKA 

Posłuchaj 

3.5. HISTORIA TANGA W SOCZEWCE JEDNEGO UTWORU 

Posłuchaj “La Payanca” w różnych wersjach:

3.6. MUZYKA, KTÓRA NIE JEST TANGIEM, A USŁYSZYSZ JĄ NA MILONGACH 

Posłuchaj tangowalca: