ZOBACZ: TANGO DE SALON (STYL TANGA)

Ilustracje do Rozdziału 2. Tango jako taniec Przewodnika Tango - Twoja nowa pasja

Przypomnijmy: w kwestii rozróżnienia stylistycznego między tangiem de salon (tangiem salon) a milonguero panuje sporo zamieszania (szczegóły - patrz Poradnik). Bez narażania się zwolennikom różnych podejść można przyjąć jedynie, że esencją stylu milonguero jest pełny, bliski kontakt partnerów. W tangu de salon objęcie zmienia się w szerszym zakresie. Kiedy pojawia się dylemat: rozluźnić objęcie i zwiększyć dystans torsów aby wykonać jakąś bardziej ekspresyjną figurę lub sekwencję, czy też zrezygnować z niej dla jakości i ciągłości bliskiego objęcia, wtedy rozchodzą się drogi "salonowców" i milongueros. Tancerz de salon zmieni objęcie dla priorytetu choreografii, zaś tancerz milonguero dostosuje swoje spektrum środków wyrazu do priorytetu pełnego objęcia, w którym skupi się na kreowaniu złożonej narracji za pomocą stosunkowo prostszego wachlarza środków wyrazu.
Vid.1. Fatima Vitale & Javier Rodriguez, Istambuł, 2022.  Utwór: "Abandono", Pedro Laurenz, 1937.

UWAGA: Określenie stylu Tango de Salon (Tango Salon) odnosi się naturalnie nie tylko wyłącznie do tanga, ale też np. do tangowalca, zob. niżej. Zob. też: Zobacz: Tangovals (taniec).

Vid.4. Tangowalc w stylu de salon.Wyk.:  Bryant & Faye Lopez , 2014.

Salon vs. Milonguero

Vid.5. O pochodzeniu i rozwoju obu grup stylistycznych mówi Osvaldo Natucci (2011).