TYLKO TRADYCYJNE TANGO

Większość tańczących tango deklaruje przywiązanie do jego tradycji w różnych jej przejawach (myzyka, style tańca, obyczaje, czasem i stroje).

Tłumaczenia i opracowania własne oraz wybór źródeł zewnętrznych: Lechosław Hojnacki

Apel znanego wirtuoza parkietu, Aonikena Quirogi. Tłumaczenie: Lechosław Hojnacki.

c.d.n.